کد خبر : 3932       بازدید : 822 تاریخ : 1395/11/03   21:56


:

تست گیری تیم ملی شنا در بوشهر (عکس)
تیم ملی شنای نوجوانان در بوشهر ودر محل پایگاه قهرمانی مجموعه شهید بهشتی بوشهر تست گیری های بدن سازی خود را انجام داد

تست گیری تیم ملی شنا

 نظـــرات شمـــا