کد خبر : 2672       بازدید : 936 تاریخ : 1395/09/24   21:00


:

جشنواره استعدادیابی در بوشهر برگزار شد
اولین روز جشنواره استعدادیابی در بوشهر برگزارشدنظـــرات شمـــا