کد خبر : 1961       بازدید : 1162 تاریخ : 1395/06/17   23:00


:

خدری : از تمامی منابع موجود در استان استفاده بهینه خواهیم کرد(عکس)
پیش از ظهر امروز حجت السلام خدری نماینده مردم بوشهر ، گناوه ودیلم با بهروزیانفرد در ساختمان اداره کل ورزش وجوانان استان بوشهر به گفتگو پرداختند.

به گزارش روابط عمومی اداره کل ورزش وجوانان استان بوشهر:

خدری نماینده محترم مردم بوشهر گناوه و دیلم با  بهروزیانفرد مدیر کل ورزش وجوانان دیدار وگفتگو کرد.

در این دیدار که به همکاری هرچه بیشتر صنایع مستقر در استان اشاره شد وبرای تحولات ورزش استان گفتگو های صورت گرفت.

بهروزیانفردگفت : ورزش کشور به دولت وصل هست وهمکاری بین ورزش ودولت همیشه صورت پذیرفته اما ورزش خواهان حمایت های فراوانی از سوی صنایع موجود در استان هستد همانگونه که میدانید تیم های لیگ برتری ما هر کدام به طریقی دارند از صنایع نفت وگاز استفاده میکنندولی متاسفانه نه مردم بوشهر ونه ورزش بوشهرهیچ سهمی از نفت و گاز  مستقر در استان را ندارند ونقش نفت وگاز بغیر از این که در ورزش مشخص نیست برای مردم استان هم هیچ نفعی ندارد.

مدیر کل ورزش وجوانان استان بوشهر اشاره کرد که وزارت نفت به استانهای که هیچ گونه صنایعی در آن نیست ودر  همجواری ما  هستند کمک های فراوانی میکند ولی به استان بوشهر که دارای صنایع فراوانی وذخایر عظیم نفت وگاز هست هیچ کمکی نشده .

بهروزیانفرد عنوان کرد که تا چند سال آینده اگر همین گونه که هستیم حرکت کنیم ورزش استان و رشته های ورزشی استان از بین خواهد رفت.

در ادامه خدری با بیان اینکه ورزش استان در سالهای اخیر تغیرات چشم گیری داشته  چه از نظر عمرانی وچه از نظر ورزشهای قهرمانی گفت : ما تمامی سعی خود را بر این خواهیم گذاشت که از تمامی منابع برای امر ورزش استفاده های بهینه ودرست را انجام دهیم.

وی عنوان کرد که در گفتگویی که با وزیر نفت داشتیم ایشان در مورد حمایت مالی از ورزشهای قهرمانی ابراز رضایت داشته وگفته اند که ما برای حمایت از ورزش های قهرمانی استان بوشهر آمادگی خود را اعلام میکنیم.

خدری در بخش دیگر از صحبت های خویش با اشاره به اینکه هزینه های زیادی بابت پرداخت قبوض مصرفی اماکن ورزشی پرداخت میشود گفتند که در جلسه ای که در هفته جاری با وزیر نیرو خواهیم داشت تمامی سعی خود را بر این میگذاریم که تمامی یا بخشی از بدهی اماکن ورزشی استان را به وزارت نیرو حل وفصل کنیم که دیگر ورزشکاران استان برای نداشتن آب وبرق یک مجموعه دغدغه تمرین در آن مجموعه را نداشته باشند.

وی عنوان کرد که برنامه ریزی داریم که از اعتبارات ملی برای تغیر وتحول ورزش استان کمک بگیریم وبخش از این برنامه ریزی نیز به خوبی انجام شده.

بهروزیانفرد در همین راستا اضافه کرد که ما انتظار داریم که حتی صنایع موجود در شهر بوشهر که کم هم نیستن مثل نیروگاه  اتمی برای ساخت یک مجموعه ورزشی در شهر برای  ورزشکاران همین شهر ما را یاری کنند که اتفاقا برای آن اداره یا آن مجموعه دولتی هم صرفه اقتصادی داشته باشد وهم جنبه تبلیغات.

مدیر کل ورزش وجوانان امیدوارم با همکاری تمامی نمایندگان استان در مجلس شورای اسلامی خبر های خوبی در ماه های آینده به ورزشکاران استان بدهیم تا حتی دیگر یک ورزشکار برای تمرین دغدغه خاطر نداشته باشد./