کد خبر : 17776       بازدید : 388 تاریخ : 1396/08/08   21:19


:

9پروژه به ارزش 200 میلیارد ریال آماده واگذاری به بخش خصوصی
در جلسه کارگروه ماده 27 مطرح شد.

به گزارش روابط عمومی اداره کل ورزش وجوانان استان بوشهر؛کار گروه واگذاری ماده 27 قانون الحاق تشکیل شد

در این  کار گروه که در روزگذشته و در دفتر مدیر کل  ورزش وجوانان برگزار شد 9 پروژه به ارزش200 میلیارد ریال آماده واگذاری به بخش خصوصی است

 بهروزیانفرد عنوان کرد : که بخش خصوصی ، ظرفیتی است که باید زمینه سرمایه گذاری را برای آنها فراهم نمود، از طرفی یکی از سیاست های دولت، تا کید بر مشارکت بخش خصوصی و واگذاری پروژ های، با الویت پروژه های نیمه تمام است

در ادامه جلسه، اصلاحات صورت گرفته در دستورات العمل ماده 27 توسط صالح احمدی معاون توسعه منابع و دبیر کارگروه  تشریح و بخشی از دستورالعمل  بند الف تبصره 19 قانون بودجه سال 96 مبنی بر پرداخت تسهیلات به بخش خصوصی توسط  ایشان  اشاره شد.

 در پایان جلسه تعداد30 پروژه ورزشی که شامل  استخر، زمین چمن، سالن سقف کوتاه و...  مورد برسی قرار قرار گرافت که در نهایت 9 پروژه (تکمیلی وجدید) به ارزش 200 میلیارد ریال که برای  بخش خصوصی جذابیت دارد بزودی از طریق فراخوان عمومی  ونشر آگهی  وبا هدف جذب سرمایه گذار اطلاع رسانی خواهد شد.

در پایان صالح احمدی ، احمد زاده ورومزی از طرف کار گروه واگذاری بعنوان کمیته منتخب کار گروه تعیین شدندنظـــرات شمـــا