کد خبر : 15874       بازدید : 300 تاریخ : 1396/05/02   10


:

اعطای حکم گینس به بانوی دریا
الهام سادات اصغری معروف به بانوی دریا موفق شد با شکستن یک رکورد جهانی با دستان بسته به مدت بیش از 3 ساعت در سواحل بوشهر و در آب های آزاد شنا کند.شنای وی با نظارت نماینده گینس در ایران انجام شد.

به گزارش روابط عمومی اداره کل ورزش و جوانان استان بوشهر؛الهام سادات اصغری معروف به بانوی دریا موفق شد با شکستن یک رکورد جهانی با دستان بسته به مدت بیش از 3 ساعت در سواحل بوشهر و در آب های آزاد شنا کند.شنای وی با نظارت نماینده گینس در ایران انجام شد و  طی مراسمی رسمی در تهران لوح گینس به بانوی دریا اعطا شد.نظـــرات شمـــا