کد خبر : 15840       بازدید : 461 تاریخ : 1396/04/29   1:22


:

ارتباط تلفنی بهروزیانفرد با دادگر رئیس فدراسیون تیر اندازی
دادگر :امیدوارم با همکاری تمامی عزیزان بتوانیم رشته تیراندازی را در سطح جهانی نمایان کنیم امیدوارم با برنامه ریزی های صورت گرفته بتوانیم در ایش شهر زیبا حضور پیدا کنیم


به گزارش روابط عمومی اداره کل ورزش و جوانان استان بوشهر
بهروزیانفر با تماس تلفنی به دادگر تبریک گفت
احمد بهروزیانفرد  چهارشنبه با تماس تلفنی به دادگر رئیس جدید فدراسیون تیراندازی تبریک گفت
بهروزیانفرد ضمن تبریک وآرزوی  سربلندی برای ایشان در این مرتبه  گفت: امیدوارم با تلاش های فراوانی شما ودوستان عزیز بتوانیم  رشته تیراندازی را در استان پرورش دهیم وبا برنامه ریزیهای دقیق وزمانبندی مناسب شاد موفقیت های در استان بوشهر باشیم
مدیر کل ورزش وجوانان در ادامه   در مورد حضور ایشان عنوان کرد: از شما و دوستانتان  برای حضور در استان بوشهر جهت بازدید از این  استان تاریخی دعوت  وهمچنین ظرفیت های ورزشی این استان  دعوت میکنم
دادگر در ادامه ضمن تشکر از بهرویانفرد گفت : امیدوارم با همکاری تمامی عزیزان بتوانیم رشته تیراندازی را در سطح جهانی نمایان کنیم امیدوارم با برنامه ریزی های صورت گرفته بتوانیم در ایش شهر زیبا حضور پیدا کنیم
رئیس فدراسیون تیراندازی افزود : طبق زمانبندی های صورت گرفته سعی خواهیم کرد چند اردو را در  استان بوشهر برگزار کنیم تا از توانمندی وظرفیت های آن استان بهرمند بشویمنظـــرات شمـــا