کد خبر : 13565       بازدید : 490 تاریخ : 1396/03/22   10:10


:

حمایت از بخش خصوصی با پرداخت تسهیلات بانکی
در راستای حمایت از باشگاههای ورزشی وارتقاع سطح کیفی تجهیزات باشگاهها و همینطور حمایت از طرح های حوزه ورزش و جوانان صورت گرفت

به گزارش روابط عمومی اداره کل ورزش وجوانان استان بوشهر :

در راستای حمایت از باشگاههای ورزشی وارتقاع سطح کیفی تجهیزات باشگاهها وهمینطور  حمایت از طرح های حوزه ورزش وجوانان با تاکید بر اشتغال پایدار جلسه ای با حضور مدیران صندوق کار آفرینان امید تشکیل شد.

در این جلسه راهکار های لازم در زمینه ترغیب وحمایت از باشگاها وسرمایه گذاران در دو بخش ورزش و جوانان مورد برسی قرار گرفت که مقرر شد از محل وجوه اداره شده نزد صندوق کار آفرینان امید به متقاضیان تسهیلات با سود 4 در صد اختصاص یابد.

پرداخت تسهیلات در دو  مرحله انجام خواهد شد که متقاضیانی که دارای پروانه رسمی از کمسیون ماده 5 هستند پس از تشکیل پرونده و بازدید کارشناسان، به صندوق معرفی خواهند شد  که صندوق پس از اخذ مدارک وضمانت های لازم نسبت به پرداخت تسهیلات اقدام خواهد نمود.

 در پایان مقرر شد شرایط طرفین( صندوق  کارآفرین امید و اداره کل ورزش وجوانان استان بوشهر ) در همین سامانه اطلاع رسانی شودنظـــرات شمـــا